Baggrund for ordningen

Her kan du læse om grundlaget for Den Nationale Whistleblowerordning.

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven).

Loven gennemfører EU-direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, i dansk ret.

Derudover indfører loven en omfattende ramme for beskyttelse af whistleblowere i dansk ret, bl.a. ved i vidt omfang at pålægge offentlige myndigheder og en lang række private virksomheder og organisationer pligt til at etablere interne whistleblowerordninger.

Som supplement til de interne whistleblowerordninger følger det af loven, at der også skal etableres en ekstern whistleblowerordning i bl.a. Datatilsynet, jf. whistleblowerlovens § 17.

Datatilsynet har derfor etableret Den Nationale Whistleblowerordning som en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning til modtagelse og behandling af indberetninger vedrørende overtrædelser af visse områder af EU-retten, og indberetninger som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.