Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Hvis du er kommet i besiddelse af oplysninger om forhold på din nuværende eller tidligere arbejdsplads – eller på en arbejdsplads, hvor du har eller har haft lignende arbejdsrelaterede aktiviteter – kan du indberette forholdet til Den Nationale Whistleblowerordning.

Følgende persongrupper kan således foretage indberetning til Den Nationale Whistleblowerordning:

  • Arbejdstagere.
  • Selvstændig erhvervsdrivende, f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, som samarbejder med den arbejdsplads, der whistleblowes om.
  • Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller tilsvarende ledelsesorgan i en virksomhed.
  • Frivillige.
  • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører. Denne persongruppe omfatter ansatte i en virksomhed, som en arbejdsplads har indgået i et kontraktforhold med. Persongruppen omfatter endvidere ansatte i en virksomhed, som er leverandører eller underleverandører af varer eller tjenesteydelser til en arbejdsplads.
  • Tidligere ansatte.
  • Ansøgere, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre prækontraktuelle forhandlinger. Denne persongruppe omfatter både personer, som på et senere tidspunkt ansættes af arbejdspldsen, og personer som ikke opnår ansættelse.

Det betyder, at du ikke kan indberette oplysninger om forhold, som du f.eks. har fået kendskab til som borger i en kommune. Hvis du som borger er utilfreds med sagsbehandlingen i en kommune eller hos en anden myndighed, må du derfor bruge de klagemuligheder, der er inden for det pågældende område.

Rammerne for, hvem der kan indberette oplysninger til Den Nationale Whistleblowerordning, er fastsat i lov om beskyttelse af whistleblowere. Det vil derfor ikke være muligt for whistleblowerenheden at fravige kravene til, hvilke personer der kan indberette oplysninger til ordningen.

Andre ordninger

Vidste du, at din arbejdsplads skal oprette en intern whistleblowerordning, hvis arbejdspladsen har 50 ansatte eller flere?

Generelt opfordrer Den Nationale Whistleblowerordning til, at du indberetter oplysninger til den interne whistleblowerordning på din arbejdsplads, hvis din arbejdsplads har etableret en sådan. Du kan læse mere herom under afsnittet ”Hvilke andre whistleblowerordninger kan du kontakte?”

Der findes i øvrigt en række andre eksterne whistleblowerordninger, som måske skal behandle den type indberetning, du vil foretage.

Se oversigten over whistleblowerordninger her