Indberet

Du kan indberette telefonisk, skriftligt eller ved fysisk fremmøde. Du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold - og du kan kun indberette  oplysninger, som du er kommet i besiddelse af som led i en arbejdsrelateret aktivitet.

Vi anbefaler, at du først læser om, hvem der kan indberette, og hvad man kan indberette om. Du skal også være opmærksom på, at der kan være fordele ved at benytte en intern ordning.

Ring til os

Du kan ringe til os med din indberetning på tlf. 33 19 32 02.

Vi har åbent mandag til fredag kl. 10-12.

Hvis du ringer til Den Nationale Whistleblowerordning og ønsker at være anonym, kan du skjule det telefonnummer, du ringer fra, ved at taste #31#, inden du taster telefonnummeret.

Skriv en mail

Du kan sende os en mail med din indberetning på wb@datatilsynet.dk.

Brug portalen

Du kan bruge indberetningsportalen, hvis du vil være anonym. Vi anbefaler, at du starter med at læse guiden til portalen og siden Før du bruger indberetningsportalen.

Gå til portalen

Gå til portalen med Tor-browser
(læs mere om Tor-browseren)

Send et brev

Du kan også sende os et brev med posten til:

Den Nationale Whistleblowerordning
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Fysisk møde

Ønsker du at foretage indberetning af oplysninger ved fysisk fremmøde, beder vi dig om at kontakte os på forhånd – enten skriftligt eller telefonisk – så vi sammen kan aftale rammerne for dit møde, herunder at det kan blive afholdt under diskrete forhold, hvis du ønsker det.

Hvad sker der med min indberetning?

Her kan du læse om, hvad der sker, når du har indberettet oplysninger til Den Nationale Whistleblowerordning.

Anonymitet

Du har mulighed for at indberette anonymt. Hvis du ønsker at være anonym, bør du bruge indberetningsportalen, da det giver medarbejderne i whistleblowerenheden mulighed for at fortsætte kommunikationen med dig, selvom du ønsker at være anonym. Det kan du læse mere om via linket ovenfor. Hvis du foretrækker at ringe til Den Nationale Whistleblowerordning og ønsker at være anonym, kan du skjule dit telefonnummer ved at taste #31#, inden du taster telefonnummeret.

Den Nationale Whistleblowerordning må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om din identitet – eller oplysninger, der direkte eller indirekte kan afsløre din identitet – til andre uden dit samtykke. Dog vil whistleblowerenheden kunne videregive sådanne oplysninger om din identitet mv. uden dit samtykke til andre offentlige myndigheder, hvis det vurderes at være nødvendigt med henblik på at imødegå lovovertrædelser eller sikre berørte personers ret til et forsvar. Du vil som udgangspunkt bliver underrettet forud for en sådan eventuel videregivelse.

Hvis du foretager en indberetning anonymt til Den Nationale Whistleblowerordning, kan det eventuelt begrænse vores muligheder for at undersøge de forhold, som du indberetter om.

Uanset om du foretager en indberetning via indberetningsportalen, telefon, e-mail eller fysisk fremmøde, vil din indberetning blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Du kan læse nærmere om behandlingen af dine personoplysninger her.

Whistleblowerordningens sanktionsmuligheder

Når en indberetning opfylder kravene (læs mere om hvem, der kan indberette om hvad), foretager Whistleblowerenheden en undersøgelse på baggrund af oplysningerne i din indberetning.

Undersøgelsen kan munde ud i, at en indberetning gives videre til andre relevante myndigheder - eksempelvis tilsynsmyndigheder eller politiet.

Den Nationale Whistleblowerordning kan ikke selv udtale kritik eller på anden måde sanktionere - f.eks. i form af påbud eller bøde - myndigheder eller virksomheder, der indberettes om.

Læs mere om, hvordan din indberetning bliver behandlet.