Pressekontakt

Alle pressehenvendelser rettes til Datatilsynets presseansvarlige:

Kommunikationskonsulent Anders Due

Aktindsigt i indberetninger

Der er en lovbestemt tavshedspligt vedrørende oplysninger, som indgår i indberetninger. Derfor er sådanne oplysninger undtaget aktindsigt efter offentlighedsloven, jf. § 35.