Beskyttelsen af dig som whistleblower

Her kan du læse om, hvornår og hvordan du er beskyttet, hvis du benytter Den Nationale Whistleblowerordning.

Hvornår er du beskyttet?

Er du en af de personer, der kan anvende Den Nationale Whistleblowerordning – og indberetter du oplysninger, der er omfattet af ordningen – er du som udgangspunkt beskyttet som whistleblower. 

Det er imidlertid et krav for, at du bliver beskyttet som whistleblower, at du er af den overbevisning, at oplysningerne, du indberetter, er korrekte. Du skal med andre ord være i ”god tro” om rigtigheden af oplysningerne. Du vil derfor ikke være beskyttet som whistleblower, hvis du f.eks. med vilje indberetter forkerte oplysninger til whistleblowerordningen. Du kan blive straffet med bøde, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger, ligesom du også kan blive straffet efter anden lovgivning – f.eks. straffeloven – hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger. 

Hvordan er du beskyttet?

Du vil som whisteblower ikke kunne ifalde ansvar for at tilegne dig de oplysninger, som du indberetter om, medmindre den måde, du har tilegnet dig oplysningerne på, er strafbar. Det vil det eksempelvis være, hvis du har skaffet oplysningerne ved indbrud, tvang, trusler, hacking, ulovlig optagelse, aflytning af andre eller lignende. Du må derfor f.eks. ikke skaffe dig adgang til oplysninger ved at bryde ind i lokaler eller lignende, idet indbrud i sig selv er strafbart. 

Du vil som whistleblower, der i god tro indberetter oplysninger til en whistleblowerordninger, ikke kunne ifalde ansvar for at bryde en lovbestemt tavshedspligt i forbindelse med de oplysninger, som du indberetter, hvis du med rimelig grund troede, at indberetningen afslørede et forhold, som nævnt under ”Hvad kan du whistleblowe om?”.

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier – herunder trussel om repressalier eller forsøg på repressalier – hvis du foretager en indberetning til en intern eller ekstern whistleblowerordning. Du må heller ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage en indberetning.

Kort sagt betyder det, at f.eks. din arbejdsplads ikke må straffe dig på nogen måde, hvis du foretager en indberetning i god tro om oplysningernes rigtighed.

Hvis din arbejdsplads alligevel udsætter dig for repressalier i forbindelse med en indberetning, har du krav på godtgørelse for følgerne af repressalierne, hvis du kan bevise, at du har foretaget en indberetning i overensstemmelse med loven. Det er herefter op til den, der har udsat dig for repressalier, at bevise, at indberetningen ikke havde noget med repressalierne at gøre. 

Den Nationale Whistleblowerordning kan ikke hjælpe dig med spørgsmål om godtgørelse – det skal afgøres af domstolene.