Om whistleblowerordningen

Gennem Den Nationale Whistleblowerordning kan du indberette forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som du har fået kendskab til gennem dit arbejde. På disse sider kan du læse mere om vilkårene for at bruge ordningen.

Hvem kan bruge ordningen?

Hvis du er kommet i besiddelse af oplysninger om forhold på din nuværende eller tidligere arbejdsplads – eller på en arbejdsplads, hvor du har eller har haft lignende arbejdsrelaterede aktiviteter – kan du indberette forholdet til Den Nationale Whistleblowerordning .

Læs mere om, hvem der kan bruge ordningen

Hvad kan du whistleblowe om?

Det er ikke alle typer af oplysninger, som du kan whistleblowe om, men du kan blandt andet indberette overtrædelser af EU-retten og alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Læs mere om, hvad du kan whistleblowe om

Andre ordninger

Ud over Den Nationale Whistleblowerordning findes der en række andre interne og eksterne whistleblowerordninger, der kan være relevante.

Se en oversigt over whistleblowerordninger

Beskyttelse af dig som whistleblower

Når du benytter Den Nationale Whistleblowerordning , opnår du i udgangspunktet en vis beskyttelse som whistleblower.

Beskyttelse af dig som whistleblower

Baggrund for ordningen

Lov om beskyttelse af whistleblowere stiller blandt andet krav om, at nogle virksomheder og offentlige myndigheder skal etablere interne whistleblowerordninger. Samtidig giver loven mulighed for, at man kan indberette overtrædelser til Den Nationale Whistleblowerordning.

Læs om baggrunden for ordningen

Whistleblowerordningen i tal

Her kan du læse om sidste års indberetninger til Den Nationale Whistleblowerordning.

Sidste år i tal