Velkommen til whistleblowerordningen

Her kan du indberette forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som du har fået kendskab til gennem dit arbejde.

HVEM

Du kan bruge ordningen til at indberette oplysninger, du er kommet i besiddelse af gennem dit arbejde - eksempelvis som ansat, samarbejdspartner e.l.

Læs mere om, hvem der kan bruge ordningen

HVAD

Du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser som bestikkelse, aflytning, bedrageri, samt chikane og andre alvorlige forhold.

Læs mere om, hvad du kan whistleblowe om

HVORDAN

Du kan indberette til den eksterne whistleblowerordning telefonisk, skriftligt eller ved fysisk fremmøde - og der er også mulighed for at indberette anonymt.

Læs mere om, hvordan du indberetter