Velkommen til Datatilsynets whistleblowerordning

17. december 2021 etablerer Datatilsynet en ny whistleblowerordning, hvor du kan indberette forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Her kan du læse om, hvordan ordningen kommer til at fungere, og hvem der kan bruge den.

Bemærk

Whistleblowerordningen i Datatilsynet træder i kraft 17. december 2021. Før denne dato kan du ikke indberette til whisteblowerordningen - men indtil da kan du læse om, hvordan ordningen kommer til at fungere.

HVEM

Du kan bruge ordningen til at indberette oplysninger, du er kommet i besiddelse af gennem dit arbejde - eksempelvis som ansat, samarbejdspartner e.l.

Læs mere om, hvem der kan bruge ordningen

HVAD

Du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser som bestikkelse, aflytning, bedrageri, samt chikane og andre alvorlige forhold.

Læs mere om, hvad du kan whistleblowe om

HVORDAN

Du kan indberette til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet telefonisk, skriftligt eller ved fysisk fremmøde - og der er også mulighed for at indberette anonymt.

Læs mere om, hvordan du indberetter

Spørgsmål om interne whistleblowerordninger?

Datatilsynet kan ikke hjælpe med at vejlede om, hvordan interne whistleblowerordninger skal udformes, eller hvordan loven om beskyttelse af whistleblowere mere generelt skal anvendes. Spørgsmål om dette område kan rettes til Justitsministeriet eller til private rådgivere på området.