Overvejer du at whistleblowe?

Gennem Den Nationale Whistleblowerordning kan du indberette forskellige alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold (ikke kun sager om GDPR og databeskyttelse), som du har fået kendskab til gennem dit arbejde.

I videoen kan du høre mere om, hvad du kan bruge ordningen til - og nedenfor på siden kan du blive klogere på, hvem der kan indberette om hvad og hvordan.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til os på 33 19 32 02 - man kan godt kontakte os og stille spørgsmål uden at indberette.

HVAD

Du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser som bestikkelse, aflytning, bedrageri, samt chikane og andre alvorlige forhold (dvs. ikke kun GDPR).

Læs mere om, hvad du kan whistleblowe om

HVEM

Du kan bruge Den Nationale Whistleblowerordning til at indberette oplysninger, du er kommet i besiddelse af gennem dit arbejde - eksempelvis som ansat, samarbejdspartner e.l.

Læs mere om, hvem der kan bruge ordningen

HVORDAN

Du kan indberette til Den Nationale Whistleblowerordning telefonisk, skriftligt eller ved fysisk fremmøde - og der er også mulighed for at indberette anonymt.

Læs mere om, hvordan du indberetter