Velkommen
Hjælpelinie 
Historier
Pressen skrev ....
Hist
Sks
Lis
 

Sergios Whistleblower Historie

Jeg blev ansat i Energistyrelsen den 1. december 1999. I 2002 finder jeg ved et tilfælde regnefejl i indrapporteringsskemaer fra energikonsulenterne. Det viser sig, at det ikke er fejl, men en del af en omfattende manipulation med tal og dokumentation i ordningerne.

Det har stået på i mange år. Der er ikke blevet ført tilsyn. Der er ikke indrapporteringspligt. Der er blevet indført et EU-direktiv med udgangspunkt i forkerte oplysninger fra Danmarks Energistyrelse.

Den 11. februar 2003 indstiller jeg til min chef at Energistyrelsen melder sig selv til Rigsrevision, orientere Ministeren og pressen, og igangsatter en uvildig undersøgelse. Indstillingen bliver ikke sendt videre til direktionen. Jeg får at vide at jeg skal blande mig udenom, og at problemerne skal rettes internt. De bliver ikke rettet.

Den 11. august 2003 beder jeg om et møde med direktionen. Jeg får at vide, at jeg er årsag til samarbejdsvanskeligheder. Det er jo korrekt. De medarbejdere og chefer der har haft ansvar for ordningerne i mange år vil ikke samarbejde med mig.

2 uger senere får jeg en skriftlig advarsel. 2 uger efter denne får jeg at vide, at jeg ikke længere kan blive i min afdeling. Jeg får tilbud 6 måneders løn for at sige op med det samme. Jeg får at vide at alternativet er en 99,9% sikker fyreseddel om 3 måneder. Jeg siger op den 1. oktober 2003, og får 3 dage til at forlade Energistyrelsen.

I  september 2004 udgiver Rigsrevision deres beretning 14/03 (RB A503/04) til statsrevisorerne og folketinget:

Rigsrevisionens undersøgelse har vist:

·       At Energistyrelsen ikke har sikret, at gebyrer under mærkningsordningerne opkræves i henhold til lovgrundlag mv.

·       At Energistyrelsen først fra 2003 har sikret, at godkendelse af og kontrol med energimærkekonsulenter foregår tilfredsstillende, men at andelen af fejl i energimærkerne er høj.

·       At Energistyrelsen ikke har sikret, at godkendelse af og kontrol med energiledelseskonsulenter foregår tilfredsstillende, og at andelen af fejl i energimærkerne er høj.

·       At Energistyrelsen ikke har tilrettelagt forvaltningen af mærkningsordningerne effektivt.

·       At Energistyrelsens kontrol af og tilsyn med udbetalinger under pensionistordningen ikke har været tilfredsstillende.

·       At Økonomi- og Erhvervsministeriet nu har taget initiativer til at forbedre Energistyrelsens administration generelt og styrelsens tilsyn med mærkningsordningerne. Rigsrevisionen finder, at Økonomi- og Erhvervsministeriet i sit tilsyn med Energistyrelsen tidligere burde have sikret, at der blev gennemført forbedringer af Energistyrelsens administration.

Her i dag, den 2. marts 2005, fortsætter disse nytteløse ordningerne, til en samlet udgift til danskerne på ca. 400 millioner kroner hvert år.

De samme medarbejdere og chefer der har ansvar for ovennævnte suppedase administrerer de samme ordninger (i nye beklædning) samt andre vigtige energimæssige sager.

Jeg har et spændende nyt job, og får meget mere i løn.

Men burde det ikke være anderledes?

Sergio / 02-3-2005

 

Whistleblower

To be, or not to be, a

www.whistleblower.dk