Velkommen
Hjælpelinie 
Historier
Pressen skrev ....
Hist
Sks
Lis
 

Magisterbladet og Sergios Whistleblower Historie:

"Han fik ret og ingen rimelighed"

Magisterbladet nr. 12 - 12. august 2005

Sergio Fox havde ret. Energistyrelsen havde uret. Det siger Rigsrevisionen. Alligevel blev det Fox, der måtte betale med sit job.

Af Lisbeth Ammitzbøll · la@magister.dk  

Sergio Fox forstår det stadig ikke.

Han forstår ikke, at uduelige konsulenter i over ti år kunne få lov til at snyde pensionister og misbruge millioner af skattekroner. Uden at Energistyrelsen ville føre kontrol. Uden at Energistyrelsen ville gribe ind.

Han forstår heller ikke, at hans ledelse foretrak at fyre ham frem for at rydde op i konsulenternes rodebutik af svindelagtige beregninger.

Han forstår slet ikke, at uenigheden mellem ham og hans ledelse kun skulle gå ud over ham. Når det nu var ham, der havde ret. "For mig var det enkelt. Jeg er uddannet bygningsingeniør. Hvis man finder en fundamentfejl på en bygning på en byggeplads, kan man ikke bare lukke øjnene. Før eller senere falder huset sammen. Det er en indgroet del af min faglighed og min erfaring, at man har pligt til at løse de problemer, man opdager", forklarer Sergio Fox.

Faglig stolthed
For Sergio Fox blev en banal rutinesag om opdatering af energimærkning begyndelsen til enden på hans job i Energistyrelsen.
Styrelsens kultur lå langt fra byggepladsens. Fox' skiftende chefer ville ikke vide af hans kritik. Mange af hans kolleger lagde åbenlyst afstand til ham. Han blev bagtalt og beskyldt for illoyalitet. Til sidst fik han valget mellem at forlade styrelsen eller skifte job til en anden afdeling, der snart skulle skære ned.

Om han fortryder?

"Jeg havde ikke noget valg. Jeg var fagmedarbejder. Jeg var ansat til at fremme energirigtige vinduer og sikre, at mærkninger og beregninger var korrekte. De var ikke korrekte. Det var så banalt. Enten skulle jeg rette fejlene, eller også skulle jeg lyve. Jeg forsøgte at rette fejlene. Jeg kunne ikke leve med, at vi i Styrelsen kendte til råd og snavs i ordningen og blev ved med at pakke det ind i flot papir og servere det for politikerne, som om det var i orden", siger han i dag, hvor der er gået to år efter afskeden med Energistyrelsen.

Moralsk sejr
Sagen Sergio Fox er opløftende, fordi den kritiske ingeniør senere fik moralsk oprejsning. Det har Rigsrevisionen sørget for.

Statens revisorer har givet Sergio Fox ret i alle hans kritikpunkter og tilføjet nye. I en rapport, der kom et år efter Fox' afsked med Energistyrelsen, rettede Rigsrevisionen en sønderlemmende kritik mod Energistyrelsens såkaldte pensionistordning. Styrelsens håndtering af tilskud til pensionisters nye vinduer var fuld af sjusk og sløseri og på et enkelt punkt direkte ulovlig.

Sagen Sergio Fox er nedslående, fordi Fox fik ret uden at få noget at have den i. Ingen undskyldning, ingen kompensation, ingen forbedringer af landets lovgivning.

"På et tidspunkt sagde en direktør på et møde, at worst case i min sag var en storm et år eller to, og så ville det hele fortsætte, som om intet var hændt. Og det havde de jo været igennem før. Ha, ha". Og han fik ret. Man har netop oprettet en ny energikonsulentordning, der ligner den gamle til forveksling. Man har ikke forbedret ytringsfriheden for offentligt ansatte. Man har ikke sikret, at medarbejdere, der bliver smidt ud, får en kompensation, hvis de senere viser sig at have ret i deres kritik", opsummerer Fox.

Barsk erfaring
I dag er den 49-årige far til fire i arbejde igen i et privat ingeniørfirma.

"Heldigvis er min viden efterspurgt, og jeg har et godt fagligt netværk. Men det har alligevel været hårdt. Det er først for nylig gået op for mig, at jeg må have været temmelig psykisk nedkørt i efteråret 2003, hvor konflikten spidsede til. Det er en slem oplevelse at blive mobbet ud af en arbejdsplads, fordi man ikke vil være med i den kollektive fortielse af fejl", siger Sergio Fox.

På et enkelt punkt har hans sag haft en gavnlig virkning, vurderer han.

"Den har været med til at skabe opmærksomhed om behovet for, at offentligt ansatte kan og skal ytre sig, hvis de finder noget snavs i administrationen. Også uden at der kommer smarte sanktioner fra systemet. Det aktuelle whistleblower-udvalg er et udtryk for den øgede opmærksomhed. Så kræfterne var ikke helt spildt. Men som sagt havde jeg ikke noget reelt valg. Jeg kan ikke sidde som fagmedarbejder og lyve om energimærkning, bare fordi mine chefer og mine kolleger synes, det ville være mest bekvemt", understreger Sergio Fox.

Fakta: Sagen Sergio Fox

Vinter 1999 Sergio Fox bliver ansat som energisparekonsulent i Energistyrelsen. Han er da 43 år og kommer fra en stilling i en privat virksomhed.

2000-2001 Fox leder kampagner for at fremme energirigtige vinduer og ventilation.

Sommer 2002 Under løsning af en rutineopgave opdager Fox, at energikonsulenternes beregninger er fyldt med fejl. Der bestilles en lille forundersøgelse hos Raadvadcentret og BYG-DTU

Oktober 2002 Rapportens foreløbige konklusioner viser, at omfanget af fejl er store og sandsynligvis bevidste. Der er klare mangler fra Energistyrelsens side. Sergio Fox går til sin chef med sin viden. Chefen siger nej til en uvildig undersøgelse.

December 2002 Den endelige rapport fra Raadvadcentret og BYG
DTU bekræfter, at energikonsulenternes beregninger er fyldt med fejl. Pensionister bliver lokket med urealistiske besparelser. Energistyrelsen har i flere år givet misvisende oplysninger til politikerne om effekten af ordninger med energikonsulenter.

Maj 2003
En journalist fra Jyllands-Posten kontakter Energistyrelsen og henvises til Sergio Fox. Fox spørger sin daværende chef til råds om procedure. Han får besked på at svare korrekt. Fox oplyser, at nogle af vinduerne ikke er så energirigtige, som energimærkerne viser. Artiklen giver ballade.

Juli 2003
Sergio Fox kører et uanmeldt tilsyn på energikonsulenternes beregninger. Det viser, at fejlene fortsætter. Han går igen til sin chef og får besked på at blande sig udenom.

August 2003 Jyllands-Posten henvender sig igen til Sergio Fox. Emnet er den halve milliard kroner, som danske forbrugere betaler til de mange ordninger med energikonsulenter. Fox understreger, at han udtaler sig som privatperson og ikke på styrelsens vegne. Han siger til Jyllands-Posten, at han vurderer, at pengene ikke fører til konkrete energibesparelser. Han anslår, at der over 10 år er udbetalt omkring 100 millioner kroner til pensionistordningen uden tilstrækkelig kontrol.

Oktober 2003 Energistyrelsen skiller sig af med Sergio Fox som energikonsulent. Begrundelsen er samarbejdsvanskeligheder. Fox bliver bedt om selv at sige op. Han får seks måneders løn og en fritstilling.

September 2004 Rigsrevisionen offentliggør en sønderlemmende kritik af Energistyrelsen. Energistyrelsen har opkrævet ulovlige gebyrer. Styrelsen har sløset med godkendelse og kontrol af energiledelses-konsulenter. Andelen af fejl i energimærker er høj. Styrelsen har været ineffektiv i sin forvaltning af mærkningsordninger. Styrelsen har ikke ført tilfredsstillende kontrol af og tilsyn med pensionistordningen.

September 2004 Formand for Folketingets Energiudvalg Aase D.
Madsen (DF) anmodererhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) om at tage sanktionen mod Sergio Fox op til fornyet overvejelse. Aase D. Madsen mener, at Sergio Fox har krav på oprejsning og erstatning.

Oktober 2004 Bendt Bendtsen svarer, at Energistyrelsen ikke har foranstaltet uberettigede sanktioner mod Fox, at hans ytringsfrihed ikke er blevet krænket, og at Fox selv valgte at fratræde sin stilling.

"Det kunne være sket for hvem som helst. Jeg er ikke speciel", siger Sergio Fox, der blev gået fra Energistyrelsen efter at han havde påpeget fejl i mærkning af vinduer og manglende kontrol med energikonsulenters beregninger.

 

Whistleblower

To be, or not to be, a

www.whistleblower.dk